Stigfjord 35, Byggnr. 809, vecka 39

Hur många kan jobba samtidigt på en Stigfjord 35 ? Här demonstrerar Jonas, Mikael, Bajro, Mirzet och Michael att det får plats 5 man ovan däck - och har skickat ner den 6:e under botten...
.... där Jari är försiktig och bär andningsskydd när han lägger betande epoxy som första lager på skrovet - epoxyn är en bra grund för kommande mellanfärg och bottenfärg.

Stigfjord 35, Byggnr. 809, vecka 38

Mot slutet av veckan så kom vi så långt att vi kunde montera styrhyttstaket - ett stort steg mot färdig båt. I underkant på bilden skymtar även dörröppningen i aktersargen. Vi har även börjat med inredningen i ruffen och om styrbord på däck syns den yttre styrpiedestalen.

Stigfjord 35, Byggnr. 809, vecka 37

Här reser vi väggarna till styrhytten och snart är det dags för att sätta på taket. Om babord har vi rest nedgångshuset till maskinrummet.

Stigfjord 35, Byggnr. 809, vecka 36

Nu sätter vi motorbalkarna på plats. I detta bygget blir det speciellt då kunden valt ett vinkelbackslag, d.v.s. att motorn sitter "bakofram" och propelleraxeln går under motorn.
På denna bilden visar vi hur vi förlänger styrhyttstaket med 80 cm. Detta för att vi skall kunna förlänga hela styrhytten och bygga ett stort pentry mot akterväggen.

Stigfjord 35, Byggnr. 809, vecka 35

Nu sker det saker fort - vi har lagt på däck och back samt relingssargar. De rostfria tankarna på drygt 600 liter vardera skall nu på plats.

Stigfjord 35, Byggnr. 809, vecka 34

Bottenstockar och spant på plats - snart kommer däck och back att monteras.