Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 943

En "milstolpe" är uppnådd - vi har satt maskinen på plats för gott. Nu har vi ett omfattande arbete framför oss med allt som skall kopplas samman till en bra drivlina.
Längst akterut på styrbordsidan monterar vi hydraultanken. Den rymmer över 80 liter och kommer att stå stadigt på sitt specialbyggda fundament.
Stominredningen börjar komma på plats i styrhytten. Här visar vi hur dinetten tar form. Mellan bänkarna höjer vi durken så att det blir bra sitthöjd. Basinredningen i ruffen/lugaren är klar. Skrovsidorna är först isolerade och därefter klädda med tålig filt. Kojer och bänkar får så småningom dynor, kojsidor och listning.

Stigfjord 35, Byggnummer 810, vecka 942

Sista bilderna på vårt byggnummer 810 från produktionssidan - här gör vi sluttester och båten är klar för leverans i beställt utförande, till avtalat pris och i rätt tid. Detta exemplaret är byggt i nivån "Körbar" - vilket innebär full motorinstallation men utan inredning i styrhytt och ruff , samt utan mast och annat riggverk. Nu väger hon ca 8,5 ton och fullt klar väger hon ytterligare ca ett ton i lättvikt. Du kan inom kort se fler bilder på vår hemsida www.stigfjord.se under fliken Modeller / Sfj 35
Gångtester och fotografering. Lätt båt, utan last och utan inredning, gör här 17 knop med sin motor på 5,9 lit. 6 cyl commonrail och 330 Hk vid 2800 rpm.
Färdigprovat och hela vår PDI (pre delivery inspection) är genomförd och godkänd - nu fungerar allt som det är beställt.
Maskinrummet är klart och såväl motorteknikern från FPT/Iveco som backslagsteknikern från Twin Disc/Transauto har godkänt och verifierat våra instalationer - så nu är det "bara o köra".
Klockan 08.41 på söndag morgon den 18 oktober 2009 lämnar vår Stigfjord 35 med byggnummer 810 varvet i Rönnäng, med destination Mandal i Norge. Båten har nu övertagits av Tone och Steinar Vetnes och ombord på den 125 sjömil långa premiärseglatsen sitter Steinar vid roder och spakar och har med sig fiskaren Einar som styrman. Tone har supporterat med transport och tar bilvägen hem. Båten anlände i perfekt skick hemmahamnen ca kl 03.15 den 19/10, efter att fått pröva på kulingstyrkor bitvis under färden. Allt fungerade enligt plan.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 942

Som vi tidigare nämnt ställer Danska myndigheterna stora krav på ljudbegränsande åtgärder. Detta innebär bla.a. att vi lägger dubbla ljudisolerande "tungmattor" på durken i styrhytten. När båten är klar och vi gjort alla åtgärder vi kan tänka oss (vi har även kopplat in SWEDAC Acoustic som konsult och specialist) så skall ljudnivån mätas på 6 positioner under nästan full fart, eller ca 90% av vad motorn kan prestera. Det blir spännande att se om vi klarar kraven - vi tror det idag.
Här klär vi väggarna från golv till tak i teak, enligt kundens önskemål. Innanför panelen har vi ett tjockt vibrationsdämpande skikt laminerat på väggarna.
Stominredningen i ruffen/lugaren börjar bli klar. Vi har även här lagt in två lager på durken av den tunga ljudisolerande mattan.
Nu har vi plastat färdigt motorbalkarna plus de olika förstyvningarna i strukturen. Hålen i balkarna är till för att vi skall fylla dem med torkad grovkornig sand. Detta är ett av måga sätt att minska vibrationerna från motorn vilket i sin tur leder till lägre ljudnivåer i hela båten. När balkarna är välfyllda och packade plastar vi igen hålen.

Stigfjord 35, Byggnummer 810, vecka 941

Dagsaktuell vy över Stansviks Industriområde och hamn i Rönnäng. Här finns ett mycket välutvecklat nätverk inom den marina sidan, såväl för yrkes- som fritidsfart. Vår kaj ligger längst in mellan de båda bryggarmarna. Där finns såväl mack som mastkran.
Ut ur födselhuset i bakgrunden, buren i kraftiga armar - mot goda fångster ur de sju haven.
I sitt rätta element - fortsatt säkrad i banden medan vi undersöker så allt är rätt och tätt.
Här har vi lastat delar av det kommande byggmaterialet. Båten saknar inredning i hytt och ruff och skall vidareutvecklas i händerna på Tone och Steinar Vetnes. Surrat skall det vara på havet !

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 941

Här visar vi styrhusväggen i genomskärning. Ytterst till vänster ett skyddande gelcoatlager, därinnanför ett tjock lager GRP (polyesterlimmad glasfibermatta i flera skikt). I mitten har vi 10 mm rutskuren Divinycell och därinnanför ett graftigt nytt lager GRP. Längre till höger syns ett tunt ljusare skikt som är ett lager AVS-matta. Den består av två ytskikt med mellanliggande vibrationsdämpande lim - och till sist ett nytt tjockt lager GRP som är en del i ljuddämpningen. Totalt har vi nu lagt in ca 75 m2 ljud- och vibrationsdämpande AVS-matta i båten samt därtill drygt 500 kg GRP-laminat som komplement.
Vi är klara med den yttre vibrationsdämpningen i ruffen och har börjat bygga upp stommarna för sittbänkar och kojer.
Motorn är på väg in i båten. Vi har haft den nere i motorrummet tillsammans med motorbädden tidigare, men nu är det dags att plasta fast bädden och alla förstyvningarna. Därefter sätter vi motorn för gott.

Stigfjord 35, Byggnummer 810, vecka 940

Tone och Steinar Vetnes som har beställt båten skall bygga den klar själva. De har stor erfarenhet av hur deras nya båt skall inredas och önskar få göra detta arbete på egen hand. Vi har därför byggt en provisorisk styrplats och dragit fram de nödvändigaste reglagen och mätarna.
Motorinstallationen är klar, det återstår bara det sista med isolation av avgasröret och därefter slutstädning.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 940

På akterdäck har vi dels ytbehandlat och målat nedgångshuset och dels rest huset för toalett och dusch.
Vi har krav på oss om ljuddämpning såväl på däck som i styrhytt och ruff. Det är det Danska Söfartsstyrelsen och Danska Fiskares Arbetsmiljövern som stipulerar vilka ljudnivåer som accepteras. För att minska vibrationer som orsakar ljud laminerar vi in i hela ruffen och styrhytten en speciell matta med dämpande lim. Vi har anlitat Swedac Acoustic i Göteborg för att nå så bra resultat som möjligt, de är experter inom ljudområdet. I tomrum lägger vi in ljudabsorberande mineralull.