Stigfjord 34 EU, Byggnummer 265, vecka 913

Här ser du hur vi isolerar lastrummet för att nå bästa resultat för isad makrill, så småningom. För att finna makrillstimmet har redaren beställt en Sonar. Här sticker sonarröret ner bredvid kölen och vi formar nedbyggningen för att minimera vattenmotståndet.

Snickeriet och Lilla båthallen vecka 913

Nu är återställningen klar i Snickeriet och vi har inte mycket kvar i Lilla Båthallen - nästa vecka skall vi rulla in skrovet till en ny 35-fotare där.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 265, vecka 912

Denna veckan har Mikael "putsat näsan" så hon skall bli skinande blank. Akteröver har vi höjt sargen ca 25 cm till minimum 75 cm över däck, enligt redarens önskemål. Mirzet slipar för att få snygg utsida. Innan vi är klara skall vi förstärka med spantförlängningar fördelade utmed sargen. Ovanpå sargen kommer sedan räcken i rostfritt som avslutning. Durken för styrhytten är klar och vi börjar nu med de grundläggande snickerierna i ruffen.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 265, vecka 911

Nu är vi igång med produktionen igen. Under veckan har vi monterat pulpiträcken, kapat stäven och byggt en stävspegel samt lagt durken som lamineras fast till samtliga skott och balkar samt på ovansidan mot skrovsidan. Stäven kapas för att optimera en båt med l.o.a. understigande 10,0 m. Nästa steg blir att bygga den högre durken i styrhytten. Vi väntar fortfarande på motor och backslag men går vidare i byggnationen med hjälp av en motorjigg.

Stora båthallen, vecka 911

Nu är allt färdigbyggt i stora båthallen. Här kan du se hur vi byggt nya brandklassade förrådsrum för brand- och miljöfarliga vätskor. Från vänster har vi dörrarna till Gelcoat- och Färgrummet, Polyesterrummet samt längst till höger Acetontvätten. Rummen är klassade för 30 minuters brandmotstånd, såväl utifrån som innifrån. I varje rum finns dessutom täta golvkar som är så stora att de med säkerhet kan samla upp all lagrad färg respektive aceton ifall någon eller flera behållare skulle läcka. Acetonrummet har dessutom ett separatventilerat tvättkar.

Inflyttning i båthall och snickeri, vecka 910

Så har vi kommit så långt med brandsanering och renovering att vi kunde flytta in i den större hallen under veckan. Den mesta tiden har gått åt för att komplettera och installera. Ännu återstår det ett antal timmar innan alla verktyg kommit på plats, men vi räknar med att kunna starta produktionen igen på tisdag den 10 mars. Försäkringsbolaget Sveland har agerat föredömligt och alla entreprenörer har jobbat mycket proffsigt - hallen blir finare nu än före branden. Återstår att sanera och renovera lilla hallen som skall bli klar till 1 april.

Stigfjord 28, Tabor, vecka 910

Äntligen har vi fått isfritt i Rönnäng och på Fotö - sjösättning och hemgång för Joel Börjesson. Visst fick Joel mycket extra plats akteröver genom förlängningen? Fråga honom om vad han tycker om jobbet och resultatet.