GOD JUL önskas alla som följer vår blogg

Nu tar vi paus från produktionen under vecka 952. Vi drar nytta av den avtalade arbetstidsförkortningen och ägnar dagarna inför julafton åt våra familjer - men vi är tillbaka med full kraft redan den 28 december igen för att slutspurta inför det nya året 2010.
Bästa Julhälsningar från Jon, Mikael, Niklas, Sonny, Lasse, Mirzet, Amel, Bajro och Lars W som höll i kameran och "pennan".

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 951

Lindy Andersen från Hanstholm i Danmark, som beställt båten, önskar att vi förbereder för att han enkelt ska kunna sätta upp bingestöttor på däck. Vi har monterat 8 st. aluminiumplattor som bultas genom däcket och har kraftiga avlastningsplattor under. Monteringen måste ske innan vi isolerar taket i maskinrummet, för att erhålla bästa styrka och stabilitet. På den övre bilden syns även tydligt området där vi återmonterat däcket över huvudmaskinen.
För att klara ljudkraven har vi låtit Lars Levinsson, från LL Svets och Smide i Göta, specialtillverka ljuddämparen i rostfritt. Den innehåller både ljudreflektor och ljudabsorbent och är dessutom gummiupphängd för att minimera vibrationer från avgassystemet ut i skrov och däck. Ljuddämparen kommer att monteras i nedgångshuset till maskinrummet.
Här visar vi apparatcentralen (överst) och kopplingsskåpet med sin brytartavla. Många sladdar blir det, alla märkta och införda i el-förteckningen. Såväl 230 V som 24 V och 12 V finns tillgängligt och skall samsas på ett tryggt sätt. Vi anlitarArne Olsson, från Orust El- och Maskin, som är certifierad marinelektriker och som ansvarar och testar installationerna.
Nu börjar snickerierna i styrhytten bli färdiga. Vi visar här bl.a. dörren ner till ruffen/lugaren som är byggd i fanerade dubbla marinplywoodskivor sammanlimmade med speciallim som är vibrations- och ljuddämpande. Som vi tidigare nämnt så är det långtgående krav på låga ljudnivåer och det skarpaste kravet är ljudnivån i ruffen. När båten är klar kommer de Danska myndigheterna att mäta på 5 olika ställen under gång i full fart - då gäller att vi byggt rätt så båten blir godkänd.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 951

Stellan Johnsson från Donsö, som beställt båten, har valt att bygga en A-mast i stället för vår traditionella singelmast. En av anledningarna är att han önskar två bommar med var sin vinsch. En skall vara för att bärga fångsten den andra för att underlätta lastning och lossning. För att ha god marginal vad gäller belastningar från masten kommer vi att förstärka såväl tak som styrhyttsväggar.
Här har vi börjat tillverka väggarna till styrhytten. De byggs upp av starka ytter och innerlaminat i GRP och däremellan 12 mm rutskuren Divinycell, en sandwichkonstruktion som både ger en stark vägg och dessutom isolerar bra.
När vi monterar backen på skrovet så sätter vi den i ett mycket starkt limspackel, bultar fast under härdningsprocessen och därefter laminerar ihop skrov och back med många lager utmed hela skarven och med stor överlappning upp i backen och ner i skrovet.
För att få bättre avrinning ner till länspumpen i lastrummet och för att få plana ytor fyller vi mellan bottenbalkarna och skrovet med lätt polyesterfyllning, ovanför denna lägger vi ett starkt slitlager av glasfiberarmerad polyester (GRP).

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 950

Nu är det dags att klä "granen" - det skall upp minst 7 olika antenner i masten plus en hel del ljus. Mirzet har mångårig vana med detta arbete och många kablar blir det. Under mastfoten som står på en förstärkt del av taket väljer vi att ha en kraftig bricka av durkaluminium.
Det finns bestämmelser på hur stor den gemensamma håltagningen skall vara i förhållande till den teoretiska volym som ryms på däcket upp till sarghöjd. Denna yta bestämmer hur stora spygatterna skall vara och det skall vara lika många på SB som på BB sida. Här har vi tillämpat dubbla öppningar och där dom kommer nära varandra, utmed samma sida, har vi valt att komplettera med en extra balk.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 950

Trumman för bogpropellern är klar. Kölen är fylld med polyestersand och bottenbalkarna är på plats. Skotten kommer senare att få förstärkningsbalkar i linje med bottenbalkarna. Skrovets struktur av förstärkningar börjar bli färdigt.
Den specialgjorda roderskäddan i 4 mm rostfritt stål är på plats. Den är kraftigare och starkare än på en standardbåt och även infästningen är kraftigare nu när vi byggt ner kölen. På akterkant kommer vi senare att bygga det nedre roderfästet. Konstruktionssmidet har Staffan Redig gjort, han har firman Kungsbacka Maskin och Montage AB.
Vi har som avslutning på veckan lyft på backen. För tillfället är den bara provisoriskt monterad för att komma in i hallens värme - på måndag börjar vi med att sätta den i limspackel och därefter laminera fast den.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 266, vecka 949

Det mesta har nu kommit på plats på däck. Håltagningen till maskinrummet är fortfarande öppen då vi har en del jobb kvar som underlättas av detta. Vi skall bl.a. bygga avgasrör och ljuddämpare. Kunden har valt torra avgaser och vi kommer att placera ljuddämparen i nedgångshuset. Dörren om BB på däck går till toahuset. Toaletten kommer att utrustas med holdingtank som antingen kan tömmas ute till havs eller via slangsugning i hamn. Livflotten är monterad i en speciell hållare och har självutlösande mekanism enligt de Danska reglerna.
På vår 34-fotare så kan vi ha rak roderskädda eller nedbyggd. Vi får plats med en 23" propellerdiameter vid rak skädda, men skall vi få ut bästa kraft och all effekt från den 270 hk starka FPT-motorn får vi ta till en speciallösning. Vi har här valt en skewbackpropeller på 23" x 19" RH4 och som du kan se så har den extra stora propellerblad. Det gör att den arbetar effektivare än en valig standardpropeller och kunden får både dragkraft och fart.

Stigfjord 34 EU, Byggnummer 267, vecka 949

Säkerheten är viktig - både ombord och i konstruktionen. Som ett extra skydd för trålvajrar har vi gjutit in tjocka rostfria stålrör i slaget mellan skrovsida och botten, från akterspegeln och 150 cm föröver. Om det av någon anledning vid trålning skulle uppstå en situation där en vajer skär in mot skrovet, så skyddas det, förutom ett kommande yttre trålskydd, av dessa ingjutna rör.
Taket bygger vi i sandwich-konstruktion som dessutom har balkar för extra styrka. Ihåligheten i balkarna använder vi sedan för kabeldragningar. Vår kund bygger en egen "A-mast" och behöver då extra förstärkningar i ytterkanterna. Masten skall förses med dubbla lastbommar och måste bli extra stabil.
Tidigare har vi berättat om att vi byggt ner kölen ca 20 cm. Ett av skälen till det är att vi vill få plats med en stor propeller - gärna 29". Max storlek utan nedbyggd roderskädda är 23". Vi måste då även sänka utgången för propelleraxeln och därmed bygga om trumman. Här ser du i tre steg hur vi har gjort och därmed skapat både plats och en gedigen konstruktion som dessutom ser snygg ut - tycker vi - vad tycker du?