Stigfjord 28, motorbyte m.m. vecka 104

Mirzet har maskerat för nya "mustaschen". Innan målning så skall underlaget slipas för att vi skall få bästa vidhäftning - därefter är det dags för blå kulör.
Nu tror vi att akterväggen har torkat ur. Slipning och plastning, slipning o plastning - här ligger flera lager för att nå bra hålfasthet. Arbetet avslutas senare med topcoatering för täthet och utseende.
Dags att sätta relingslisten - innan vi spänner på den så måsten den kokas så att den blir mjuk och töjbar. Listen skall vara förspänd på plats, annars Kommer den att bli för slapp och kanske kränga av under soliga, heta sommardagar. (Visst lät det sista riktigt skönt, när vi nu har snö och minusgrader ute ?)
Hej å hå - här syns resultatet av Mírzets arbete - snygg "mustasch", och ny relingslist pryder alltid sin plats.
Va ? - redan ute i kylan ? Nja - bara en liten stund. Här syns resultatet av skrovrenoveringen tydligt, bottenmålning kommer senare. Anledningen till att vi tog ut henne är att vi flyttar över till stora hallen.
En halvtimma senare är vi på väg in igen. Vi sätter henne på tvären i stora hallen med maskinrummet rakt under traversen. Snart kommer leverans av motorn och då står hon rätt.

Stigfjord 600 - extra utrustning - vecka 104

Tanken med taket är också att kunna bygga väggar, så att kunden får en liten styrhytt. Väggarna blir av kapellduk och skall kunna rullas upp under taket. Vi har valt att bygga trälister i undertaket som tjänstgör som fäste för överkanten av kapellväggarna. Hyttbelysning har också kommit till.
Såhär ser resultatet ut, med rejält tak och helt reconditionerad båt. Båten ser ut som om den var helt ny!
I väntan på att kapellväggarna skall bli klara har vi parkerat båten under skärmtaket hos Båtbyggarnas Hus (grannen i öster) - där står den skyddad och fin.

Max II - ett reconditioneringsuppdrag, vecka 104

Vi har fått i uppdrag att reconditionera en äldre Max II. Skrovet skall putsas upp både invändigt och utvändigt. Dessutom kommer vi att se över el-systemet. Följ arbetet här på bloggen.

Stigfjord 23, Byggnr. 514, vecka 104 - Till Salu

Hyttskalet har vi nu lyft upp på båten för att visa hur hon kan komma att se ut - sen kan vi välja placering föröver aller akterut.
Arbetsveckan avslutade vi med omflyttning i produktionshallarna - såhär ser det nu ut i den stora hallen.

Stigfjord 28, motorbyte m.m. vecka 103

Mikael speglar sig i glansen av det rekonditionerade skrovet, samtidigt som han gör en sista bättring av däcksargen. Även sargen kommer att bli uppfräschad och i skick som ny.
Efter polering med autosol har vi här även gjort en kemisk polering plus en kemisk vaxning, sista lagret blir en vaxförssegling som gör att behandlingen håller sig länge. Ytan är nu i skick som ny, kanske t.o.m. bättre.
Efter polering och vaxning har vi nu maskerat upp för vattenlinjeranden. Utgångspunkten var höjden vid akterstäven och sedan har vi höjt den i fören till strax över flytnivån. Färgen blir som tidigare blå, men i något mörkare kulör - resultatet får du se i nästa vecka.
Nu är det nya fönstret monterat och klart. Vi satte det på samma sätt som de övriga rutorna för att utseendet skulle bli bra.

Stigfjord 28, motorbyte m.m. vecka 102

Luckramarna över styrmaskin och lastrum är urskurna, däcket och insidan sargen är slipade och vi har börjat laga i de partier som behöver förstärkas.
När vi demonterade luckan över lastrummet så släppte en del av lamineringen mot akterskottet. Här har det troligtvis även läckt in vatten.
Eftersom vi måste säkerställa att det blir tätt mot akterskottet har vi skurit bort ytterlaminatet ca 20 mm från underkant. På så vis kan vi även dränera väggen innan vi lägger en tät och stark laminering mellan däck och vägg.
Ett av uppdragen är att byta BB aktre styrhyttsruta. Den tidigare var öppningsbar men höll inte tätt. Den nya blir inte öppningsbar, utan av samma modell som övriga.
Eftersom vi byter till nya motorinstrument och demonterat en del andra infällda reglage blev den gamla instrumentbrädan olämplig. Nu har vi monterat en kraftig marinplywood med ett grått tåligt laminat på topp. Det blir både ljusare och snyggare.
Propellerrensluckan satt fast "som berg" när vi skulle demontera. Vi fick ta till domkraft underifrån för att få loss den. Luckan har inte varit i funktion på länge, men nu skall den snart fungera igen.
Efter demonteringen har vi spacklat och slipat "proppen". Nästa moment var att topcoatera den och därefter skall vi polera upp ytan för bästa passform i hålet.

Nauticat 33 - effektivare roder vecka 102

Här fräser vi ur för zinkanoden, samt ger plats för bultarna för infästningen till hjärtstockens delningsplatta.
Efter det att uttagets är klart så har vi spacklat och slipat, samt lagt tre lager glasfiberarmerad polyester.
Rodrets profil sett ovanifrån - observera den fina rundningen akter om hjärtstocken.
Roderytan färdigslipad - ytbehandlingen börjar med topcoatering.
Rodret är klart - topcoaterat med två lager samt därefter målat med primer, mellanfärg och sist bottenfärg.
Rodrets profil sett underifrån. Dessutom visar bilden hur väl zinkanoden "gömmer sig" i sitt uttag.
Zinkanoden i detalj, med den kraftiga kabeln dragen till hjärtstockens delningsplatta för att säkerställa god kontakt och därmed uppfylla den viktiga funktionen som offeranod.

Stigfjord 28, motorbyte m.m. vecka 101

Ägaren har uppdragit åt oss att byta ut kölfyllningen mot vår ordinarie polyesterbetong. Här har vi skurit bort det översta täckande GRP-lagret och börjat hugga ur fyllningen.
Kölfyllningen består till största delen av polyesterblandad vermekulit - ett lätt fyllnadsmaterial.
Här har vi kommit ner en bit i fyllningen och i botten dränerar det fortfarande fram vätska. Nu tar vi paus över helgen, så får vi se hur det ser ut på måndag.

Nauticat 33 - effektivare roder vecka 101

För att säkerställa påbyggnadens vidhäftning och styrka har vi svetsat bultar som förankring samt lagt svetsvalkar där profilhöjden är låg. Ett roder fungerar som en flygplansvinge - profilen gör att "vingen" lyfter. Följaktligen måste påbyggnaden klara ett kraftigt "sug" på "läsidan" - det är den kraften som gör att båten girar och den effekten är mycket större än den kraft som propellervattnet skapar mot rodersidan.
Volymen bygger vi upp med rutskuren divinycell och mellan lagren lägger vi indränkt glasfibermatta. De öppna skårorna i divinycellen fylls med polyester. Som avslutning lägger vi ett polyesterspackel som slipas till rätt form. Vi har även valt att bygga på framkanten ca 4 cm och räta ut akterkanten till mer lodrät från överkanten räknat. Vi skapar därmed dels en något större roderyta och dels större balanseffekt. De mörkrå ytorna till vänster och höger i bild är påbyggnader.
Yttersta skiktet består av två lager glasfibermatta 450 gr. Profillisterna syns tydligt genom ytskiktet.
Dags att bygga upp den andra roderhalvan. Profillisterna är på plats och vi har lagt ett första GRP-lager på hela ytan så att vidhäftningen blir optimal. Dessutom så har vi säkrat "greppet" runt förankringsbultarna.